Silo' lar

  • Silolara istenilen Dk/dev. Rediktör takılır.
  • Krom kanat ve mil monte edilir, polietilen kaplama yapılır.
  • Çamaşır suyu, tuz ruhu, el sabunu yapımında kullanılır.
  • Tankların içerisine reziztans ve ısıtma tertibatı monte edilebilir.
  • Depolara isteğe uygun çıkış ve vana monte edilir.
  • Desired rpm reducer can be installed on the silos.
  • Chromium wing and shaft are installed, polyethylene coating is made.
  • Can be used for bleaching liquids, soldering spirit, hand soap manufacturing.
  • Resistance and hesting equipment can be installed within the tank.
  • Acid valve can be installed at the outlets as my be desired.